0

Gedogen met het CDA

Jarenlang werd deze CDA-mantra over ons uitgestort: Een betrouwbare overheid staat voor toezicht op […]  en gedogen past daar niet bij. [..] Het besef is echter gegroeid dat het uit moet [...]