10 Kleine Meesjes

Met leedwezen melden wij u het overlijden van 10 Koolmezen. Lente hoort het feest van het leven te zijn, maar de Heere besloot ze nu reeds uit ons midden weg te nemen. We zijn verslagen en diepgeschokt. Woorden schieten tekort.
De achtertuin is is geraakt in de ziel, nu al dit jonge leven in de knop is gebroken. Zijn al die wormen dan voor niets gestorven? Waarom, waarom? Het is nest is nu koud en leeg. Papamees is nog een paar keer met een wormpje langs geweest, maar hij laat zich nu ook niet meer zien.

10 Kleine Meesjes
10 Kleine Meesjes