Soek de Seejont

Ik duw jullie even in de goede richting: maandag 15 september 2008, 20.00u. We staan in de vluchthaven op Neeltje Jans met een brakke gsm-cam. Op de achtergrond ziet u het mr. Topshuis met de opkomende volle maan.

klik en zoek de zeehonden

Maar waar zitten die drie vette blubberdraken nu? Een kroketje mosterd voor de eerste juiste reactie.