Vooroorlogse Bedragen

Weet je nog wel oudje (klik)

2010… begint tegen het einde te lopen. En voordat de media tot vervelens toe dit decennium beginnen te herhalen, neem ik u alvast mee terug naar het begin ervan. Ik vond in het archief een schrijven van het ziekenfonds (weet u nog?) uit 1999. Terwijl wij trillend in de kelder zaten, bang voor de millenmium-bug, kwam de onheilstijding met daarin de mededeling dat de premie toch echt omhoog moest. En wel naar het astronomische bedrag van …

Weet je nog wel oudje?

w00t!? Hoeveel weinig? Al was het bedrag in pl€uro, dan is u daar vandaag de dag nog geen week voor verzekerd. Fuuuu… hoe hebben we het zover kunnen laten komen? Gelukkig hebben we de afgelopen jaar meegedaan aan diverse oorlogen. Bedragen in 2000 waren dus van voor de oorlog, dat zwakt het in de beleving nog wat af.