droom

0 (nul)
klein leed

0 (nul)

’s Nachts even uit bed voor een slok water. Terwijl ik terug tussen de klamme lappen kroop “zag” ik in een flits de ronding van de grijze kale aarde, geen ster aan de hemel,…

anders nog iets

Dromen 2

Zondag 5 juni 2005 vroeg ik jullie assistentie bij het oplossen van een droom. Helaas moet ik weer om jullie hulp vragen. Deze droom begint met mij zittend op een…

Oproep aan alle dromen-oplossers
anders nog iets

Oproep aan alle dromen-oplossers

Sommigen beweren dat dromen een betekenis hebben, een verwerking van de overdag opgedane indrukken. M’kay…. Vast wel. Maar hoe moet ik de volgende korte droom dan interpreteren? Ik ga ziek…

Het is op, sorry dat was het. Einde rit.

Het is op, sorry dat was het. Einde rit.